Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza Kubín a dokumenty k případu

Dokumenty ke kauze si můžete stáhnout zde: http://uloz.to/xS1bWFwJ/kauza-kubin-rar

Vážení,

nejdříve mi dovolte, abych Vám poděkoval za čas a trpělivost, které jste se rozhodli investovat do obeznámení se s mým příběhem. Možná se ptáte, o co se vlastně snažím. Snažím se o to, aby se v rámci objektivity dostal k co nejširšímu okruhu lidí také můj názor, tedy názor toho, komu byl na tělo vypálen cejch „návodce vraždy“.
Upřímně prohlašuji, že rozsudky soudů respektuji. Nikdo a nic mi ale nemůže zabránit v tom, abych je podrobil oprávněné a věcné kritice, neboť jsou NESPRAVEDLIVÉ a CHYBNÉ! Proto Vám nabízím všechny důležité informace o případu vraždy J. Kubína, čímž bych rád dosáhl toho, aby se každý, kdo má zájem, dozvěděl, jak se u nás také vyšetřuje, obžalovává a soudí, protože alespoň podle mého názoru, pokud se na chyby neukáže, pokud se nepojmenují, nikdy nedojde k jejich nápravě. Zvláště mi záleží na tom, aby moje pravda našla cestu především k těm z Vás, kteří mě znáte osobně. Je totiž docela možné, že někteří z těch, kteří přijali tezi o mé vině, připustí možnost, že svůj názor učinili trochu předčasně a unáhleně. Tím vůbec ale nemám v úmyslu jakkoli snížit význam a potřebu toho, aby se s mým příběhem seznámili i ti, kteří o mně nikdy neslyšeli!
K tomu, abych Vás co nejrychleji uvedl do podstaty celé kauzy, doporučuji přečíst si přílohu „Články MF Dnes“, které vyšly v lednu 2012. Moji reakci na tyto články si můžete přečíst v příloze „Doplnění ústavní stížnosti č.3“ (bod 1, 2 a 3). Novinář J. Kmenta v těchto článcích soustřeďuje pozornost čtenářů hlavně na to, co mohlo být motivem vraždy J. Kubína a proč by tato vražda mohla být spojována s vraždou F. Mrázka. Už méně se ale zabývá tím, co je nejdůležitější pro mě. Tedy tím JAK, KDY a KÝM jsem byl označen, vyšetřován a souzen jako člověk, který si měl likvidaci J. Kubína objednat.Nejdříve si proto dovoluji upozornit na jedno konkrétní sdělení, které lze zaznamenat ve výše uvedených článcích MF Dnes a kterým J. Kmenta naznačuje, že kolem mého odsouzení nemusí být všechno tak úplně jasné, jak se na první pohled jeví (za což mu tímto děkuji).Podle J. Kmenty: „… je Petrus do vraždy J. Kubína buď opravdu zapletený anebo se justice mýlí a příliš věří jednomu odsouzenému komplicovi (M. Adamec) z případu „KUBÍN“, s jehož svědectvímvina Petruse stojí a padá …“Z následujícího si prosím utvořte svůj vlastní názor!
Zasvěcení vědí, že nejdůležitější materiál, kde se shromažďuje vše, co se týká každé kauzy je tzv.SPIS. I když je nemožné zveřejnit tento SPIS celý, nic mi nebrání v tom, abych z něj zveřejnil vše důležité.Ze všeho nejdříve ale musím vysvětlit, jak jsem se vlastně stal podezřelým v kauze „KUBÍN“! Tím důvodem bylo zjištění policie (několik měsíců po vraždě), že jsem si v den vraždy (13. 3. 2006) poslal s Adamcem pět SMS, kdy poslední z nich mi Adamec poslal 4,5 minuty po tom, co za ním přijel další ze spolu odsouzených (Rosenbaum), který mu během jejich rozhovoru oznámil, že vražda J. Kubína úspěšně proběhla. Z tohoto zřejmě policie usoudila, že mi Adamec předal informaci o vraždě právě touto pátou SMS (znění SMS policie k dispozici NEMÁ). Jak se ale později přesvědčíte, toto podezření se během výslechů Adamce v přípravném řízení ukázalo jako NAPROSTO LICHÉ! Zatčen jsem pak byl 27. 4. 2007 a důvodem byla výpověď právě Adamce, který mě označil jakotoho, kdo si u něj vraždu J. Kubína objednal.V tuto chvíli si dovoluji navrhnout, abyste se seznámili se zněním přílohy „Obžaloba“. Ta totiž obsahuje vše důležité ze spisu, mimo jiné v ní najdete i vše, co státní zástupkyně použila proti mojí osobě. Prosím, současně si přečtěte i přílohu „Výpovědi Adamce z přípravného řízení“, protože dle státní zástupkyně a soudů mě tato výpověď jednoznačně usvědčuje z účasti na vraždě J. Kubína.Veškeré moje výhrady k Adamcově výpovědi najdete v následujících přílohách: „Ústavní stížnost“, „Doplnění ústavní stížnosti č. 1“, „Moje závěrečná řeč v řízení o povolení obnovy“ a velice podrobně ji rozebírám v příloze „Rozbor všech tvrzení Adamce“, která uvedl v přípravném řízení. Prosím, seznamte se s těmito přílohami. Je to velice důležité.Nyní by bylo dobré přečíst si přílohu „Ústavní stížnost“. Část A je totožná s mým odvoláním k Vrchnímu soudu proti rozsudku Městského soudu a část B, je moje reakce na rozsudek Vrchního soudu. Součástí mé ústavní stížnosti je příloha „Doplnění ústavní stížnosti č. 1“. V těchto dvou přílohách naleznete nejpodstatnější pasáže mojí výpovědi, dále moje námitky proti všemu, co mi bylo kladeno za vinu a také všechny pochybnosti, na které po celou dobu mého věznění poukazuji.
Pokud jste měli tolik trpělivosti, že jste si pozorně přečetli vše, co jsem výše uvedl, máte dost informací potřebných k tomu, abyste se mohli dobře orientovat v dalším průběhu této kauzy.Během hlavního líčení u Městského soudu odmítli všichni spolu obžalovaní vypovídat (zde upozorňuji, že kromě Adamce jsem nikoho Jiného ze spoluobžalovaných NEZNAL). Já ve své výpovědi označil obvinění mojí osoby za absurdní a Adamcovu výpověď z přípravného řízení za lživou. Senát Městského soudu však uvěřil právě jeho výpovědi (aniž by tento promluvil) a odsoudil mě na 19 let nepodmíněně. Zdůvodnění rozsudku si můžete přečíst v příloze „Rozsudek Městského soudu“ (první část tohoto rozsudku nezveřejňuji, protože je shodná se zněním Obžaloby).Spolu s právníkem jsme se proti tomuto rozsudku odvolali (příloha „Ústavní stížnost“ – část A), ale Vrchní soud se ztotožnil se závěry Městského soudu a v listopadu 2008 mě odsoudil na 15 let nepodmíněně (viz příloha „Rozsudek Vrchního soudu“).Protože šlo o rozsudek pravomocný, nastoupil jsem do výkonu trestu a krátkou dobu strávil ve věznici Valdice. Odtud jsem byl převezen do věznice Mírov a když mi tam byl doručen výhrůžný dopis s kulkou (viz článek v MF Dnes z 25. 1. 2012), byl jsem v srpnu 2009 přemístěn z bezpečnostních důvodů do věznice Plzeň –Bory, kde jsem dosud.Souběžně s mým nástupem do výkonu trestu jsem podal dovolání k Nejvyššímu soudu.
Pro nezasvěcené uvádím, že Nejvyšší soud se ze zákona vůbec nezabývá hodnocením důkazů, takže moje dovolání po 10 měsících odmítl. Zde je na místě podotknout, že i když jsem věděl, že moje dovolání bude na 90% odmítnuto či zamítnuto, podat jsem jej musel, protože dříve než můžete podat ústavní stížnost, musíte vyčerpat všechny opravné prostředky, mezi něž dovolání k Nejvyššímu soudu patří.Jen pro úplnost. Ústavní stížnost jsem podal 2. února 2010 a dosud o ní není rozhodnuto. Přitom je publikováno, že průměrná doba projednání ústavní stížnosti činí přibližně 8 měsíců!Ale zpět k mému příjezdu do věznice Bory. Ten z mého pohledu považuji za zlomový. Zde jsem se totiž setkal s jedním ze spolu odsouzených a to R. Sagalincem. Díky několika rozhovorům s tímto spoluvězněm, při kterých jsem POPRVÉ slyšel podrobnosti z období přípravy a realizace vraždy J.Kubína, byl de facto iniciován můj pokus o obnovu řízení. Okolnosti podání mé žádosti o obnovu a to co z tohoto řízení pokládám za nejdůležitější popisuji v přílohách „ Moje závěrečná řeč v řízení o povolení obnovy“, „Doplnění ústavní stížnosti č.2“ (strana 1/bod 1) a „Doplnění ústavní stížnosti č.3“ (strana 1/bod 2). Jako hlavní důkaz pro řízení o obnově byla Měst. soudu doručen příloha „ Písemné vyjádření R. Sagalince z 26. 5. 2010“. Prosím seznamte se se všemi výše uvedenými přílohami. Je to důležité.Městský soud zamítl moji žádost o obnovu s tím, že nezazněly žádné nové skutečnosti, které by mohly být důvodem pro obnovu, i když je soudem konstatováno, že Sagalinec nové skutečnosti uvedl, ale ty se netýkaly přímo mojí osoby. Před Městským soudem jako svědci vypovídali vůbec poprvé i další dva spolupachatelé Rosenbaum a Včelařík. Jejich výpovědi ukázaly na Adamce jako velice iniciativního organizátora vraždy a zpochybnily jeho důvěryhodnost jako jediného svědka stojícího proti mně např. tím, že užíval tvrdé drogy. Samotný Adamec předvolaný jako jediný svědek stojící proti mně opět odmítl vypovídat, což odůvodnil tvrzením, že by poškodil sám sebe. Soud tedy na jeho výpovědi netrval. Tím ale logicky vzniká otázka, OD koho mu hrozí nebezpečí? A odpověď je také logická - od skutečného objednavatele vraždy a nikoliv ode mne, kterého svým křivým obviněním poslal do vězení před šesti lety!!!. Pro nezasvěcené pouze doplním, že SVĚDEK je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání SOBĚ nebo osobám blízkým (§ 100 tr.řádu, odst. 2)!Posléze moji žádost o obnovu zamítl i Vrchní soud. Moji reakci na podle mého názoru naprosto nespravedlivé závěry Vrchního soudu najdete v přílohách „Doplnění ústavní stížnosti č. 2“ a „Doplnění ústavní stížnosti č. 4“ (strana 2/bod 2). Je velmi důležité, abyste se podrobně seznámili i s těmito přílohami.
Zde mi senát Vrchního soudu opravdu velice křivdí a jsem si jistý, že detektivové z ÚOOZ i státní zástupkyně JUDr. Biolková vědí, že jsem si ani nevymyslel důkazy pro řízení o obnově a ani jsem neovlivnil svědky vyslechnuté v rámci tohoto řízení!Co uvést závěrem?Snad jen moje shrnutí „jednou větou“, které nikomu nevnucuji. Na 15 let nepodmíněně jsem byl odsouzen na základě jedné výpovědi, ve které jsem označen za nájemce vraždy člověka, kterého jsem Adamcovi (korunní svědek obžaloby) NIKDY neukázal ani nejmenoval a Adamec místo toho, aby se svěřil některému ze svých známých policistů, že ho NUTÍM do spáchání tak závažného tr. činu, tak vraždu zorganizoval a to dokonce ZADARMO!
Byl jsem odsouzen na základě výpovědi, která byla při hlavním líčení pouze čtena, protože Adamec, coby obviněný odmítl vypovídat a stejným způsobem se výpovědi vyhnul i v pozici svědka v řízení o povolení OBNOVY.
A konečně – byl jsem odsouzen na základě výpovědi člověka, kterého soudy označily za částečně věrohodného a částečně nevěrohodného, přičemž o něm NAVÍC uvedly, že si po roce od spáchání vraždy NEMUSÍ vše pamatovat přesně!!! Myslím si ale, že Vám je víceméně jasné, že to, s čím jste se právě seznámili, je pouze část toho, co je spojené s kauzou „KUBÍN“. Za zveřejnění jistě stojí například i vše, co se děje kolem mé osoby po celou dobu věznění. Konkrétně to KDO, KDY a PROČ mě ve vězení navštívil. Za zveřejnění stojí také to, co všechno jsem se dozvěděl od J. Kubína a co jsem slyšel na CD, o kterém píše J. Kmenta ve svých článcích.Ještě jednou děkuji za zájem a na níže uvedených adresách si rád přečtu všechny Vaše názory a reakce.

Vladimír Petrus

 


 

Náhledy fotografií ze složky Kauza Kubín

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář